دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

برگزاری طرح مدام

 

 

مدام یعنی مشارکت دانش آموزان در اجزای امور مدرسه. هدف از برگزاری چنین برنامه ای علاوه بر ایجاد نشاط و هیجان , تقویت حسن همکاری و مسئولیت پذیری بین دانش آموزان می باشد. امیدواریم با برگزاری اینگونه برتامه ها دانش آموزان بیشتر با زحمات پرسنل آموزش آشنا شوند

نظر شما برای “برگزاری طرح مدام”