دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان
بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه دوره اول منطقه 22
شهرک گلستان
دبیرستان ایران فردا دارای امکانات : آزمایشگاه شیمی ، فیزیک و زیست ، کتابخانه ، نمازخانه ، سایت کامپیوتر و کلاس های هوشمند می باشد . دبیرستان دخترانه ایران فردا با بکارگیری کادری جوان و کار آزموده با مدارک عالی تلاش می کند تا با کشف استعدادهای دانش آموزان و راهنمایی مشاوران مجرب ،  دانش آموزان براساس توانایی و علاقمندی رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند . تا آینده سازانی هدفمند و علاقمند را پرورش دهیم و گامی موثر در پیشرفت ایران فردا برداشته باشیم .
رویکرد آموزشی دبیرستان ایران فردا
1) به کارگیری دبیران و مشاوران مجرب و نواندیش
2) تلفیق تعلیم و تربیت منطقی و رشد درک نوجوانان
3) تشخیص اولویت های آموزشی و کشف استعدادهای بالقوه آن‌ها
4) مدیریت نیروی انسانی ماهر و پرورش توانایی‌های ذهنی و جسمی
5)توجه به کارآمدی دانش‌آموزان در عرصه تعاملات اجتماعی و ایجاد مهارت‌های علمی، هنری و اجتماعی
6) پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نوجوانان
7) بسترسازی مناسب در جهت ایجاد فضایی با نشاط
8) عمق بخشیدن به مفاهیم علوم پایه
9) مشارکت دانش‌آموزان در رقابت‌های فرهنگی، علمی و هنری
10) تربیت دانش‌آموزانی کارآمد، محقق، اجتماعی و مسئولیت پذیر