دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

برگزاری آزمون ورودی ارزشیابی تابستانه

 

آزمون ورودی تابستانه

 

دبیرستان ایران فردا هر ساله در تابستان دو آزمون تعیین سطح مربوط به دروس پایه و زبان انگلیسی برگزار می کند . تا در حد امکان نسبت به یکسان سازی توان علمی دانش آموزان اقدامات لازم را انجام دهد.

نظر شما برای “برگزاری آزمون ورودی ارزشیابی تابستانه”