دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

ویدئو ها

معرفی فضای آموزشی دبیرستان ایران فردا

 

گزارش تصویری اولین جلسه ورکشاپ آشپزی ( فیله مرغ با فیلنگ پنیر ) : 

برگزاری گارگاه تابستانه هوش مالی :