دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

برای دانش آموزان چه برنامه هایی داریم

خدمات آموزشی دبیرستان دوره اول ایران فردا

 • برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت مصوب و پیشرفته
 • برگزاری و تحلیل آزمون‌های جامع به صورت ماهانه در سطح کشوری
 • جلسات اولیا و دانش‌آموزان جهت بررسی سطح و عملکرد علمی آن‌ها
 • برگزاری کلاس‌های آشنایی با مشاغل و رشته‌های تحصیلی
 • برگزاری کلاس‌های زبان ترمیک
 • ارائه برنامه مطالعاتی و کنترل برنامه مطالعه دانش‌آموزان
 • ارائه مشاور گروهی و خصوصی به دانش‌آموزان و اولیا
 • برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی
 • برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز نهایی
 • بستر سازی مناسب جهت فعالیت‌های پژوهشی
 • برگزاری کارگاه‌های مهارت زندگی
 • تشویق دانش‌آموزان به مطالعه کتب غیردرسی و برگزاری مسابقات کتابخوانی