دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

برگزاری نمایشگاه مشاغل آزاد

 

 

اهمیت هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم و حضور در نمایشگاه مشاغل ازاد در دبیرستان دخترانه ایران فردا

نظر شما برای “برگزاری نمایشگاه مشاغل آزاد”