دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

برگزاری مانور زلزله

 

مانور زلزله دبیرستان ایران فردا

قطعا هیچ کس تمایلی به تجربه سخت زلزله را ندارد اما از آنجا که همیشه پیشگیری بهتر است ما نیز در دبیرستان ایران فردا در صدد بر آمدیم تا با حضور پرسنل خدوم آتش نشانی آموزش هایی متناسب با نیاز مدرسه داشته باشیم .

نظر شما برای “برگزاری مانور زلزله”