دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان ایران فردا از واحد علوم و تحقیقات

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دانش‌آموزان دبیرستان غیر دولتی دخترانه “ایران فردا”، در راستای ایجاد انگیزه و درک بیشتر از فضای دانشگاه با هدف آشنایی با خدمات موجود و محیط علمی آن، از بخش‌های مختلف واحد علوم و تحقیقات بازدید کردند.

 

منبع : بازدید دانش‌آموزان دبیرستان ایران فردا از واحد علوم و تحقیقات

نظر شما برای “بازدید دانش‌آموزان دبیرستان ایران فردا از واحد علوم و تحقیقات”