دبیرستان دوره اول دخترانه ایران فردا (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه شهرک گلستان

افتخارات ورزشی دبیرستان دخترانه ایران فردا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

عسل ادهمی

خانم عسل ادهمی موفقیت شما برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی نوجوانان را تبریک می گوییم.

بهار محمدی

خانم بهار محمدی موفقیت شما برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی شنای نوجوانان را تبریک می گوییم.

هستی خادمی

خانم هستی خادمی موفقیت شما را برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو نوجوانان را تبریک می گوییم.

 

نظر شما برای “افتخارات ورزشی دبیرستان دخترانه ایران فردا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱”